Loge Geef U Zelf
Nr. 259 - Breda
Symboliek


Als een RODE DRAAD loopt "symboliek" in het beleven van een vrijmetselaar. Een beknopte uitleg:

De Vrijmetselarij vindt o.a. haar oorsprong in de bouw. De middeleeuwse (religieuze) bouwkunst kenmerkte zich door het gebruik van licht- en bouwsymboliek. Wij, als vrijmetselaar, trachten deze symboliek naar vermogen in ere te houden.

Symbolen spreken een eigen taal. Veel begrippen en denkbeelden die zich niet of nauwelijks in geschrift of gesproken taal laten verklaren, worden duidelijk door een symbool te gebruiken, denk maar eens na over het pictogram in onze hedendaagse samenleving.

Een uitgang, ingang etc. te vinden wordt begrijpelijk in alle talen door middel van een symbool. Wij werken met gereedschappen, hulpmiddelen, die ons tesamen brengen. We arbeiden samen.

De diepste symboliek voert in de visie van de vrijmetselaren terug tot het bewerken van de ruwe steen, die hij zelf is. Hij wordt geacht deze om te vormen tot een zuivere kubiek om daarmee een bouwsteen te worden in het volmaakte bouwwerk.

Symboliek is dus geen onderwerp van verering, noch een doel, het is een waardevol hulpmiddel om jezelf te leren kennen en een beter "mens" te worden.