Onze Loge

Onze Loge

Loge “Geef U Zelf” is op 13 maart 1976 opgericht en ontstaan vanuit Loge “Het Vrij Geweeten”. Het aantal leden van de bronloge groeide enorm en het was verheugend een nieuwe loge te stichten.

Werkjaar is de naam voor de periode waarin wij bijeenkomen. Het start in september en eindigt in juni. We hebben dan twee soorten bijeenkomsten:

“Comparities” en “Open loges”.

Een comparitie start met een inleiding door één van de leden of een gastspreker. Het onderwerp daarvan wordt vaak gevonden in de cultuur van de Vrijmetselarij, of een maatschappelijk of filosofisch thema. Na deze voordracht, wij noemen dat een ‘Bouwstuk’, compareren wij er samen over en verrijken zo elkaars gezichtspunten.

Een “Open Loge” is een speciale bijeenkomst waarbij we een ritueel opvoeren. Dat ritueel heeft voor iedere gebeurtenis, bv. het begin of einde van een werkjaar of aanname van een nieuw lid, een eigen vorm en betekenis. We komen dan feestelijk gekleed bijeen en vullen deze avond met symboliek, wijsheid en muziek. Afgesloten wordt meestal met een ‘Broedermaal’, d.w.z. een diner in het Logegebouw.