Symboliek

Symboliek

Als een RODE DRAAD loopt “symboliek” door het beleven van een vrijmetselaar. Een beknopte uitleg:

De Vrijmetselarij vindt o.a. haar oorsprong in de bouw. De middeleeuwse (religieuze) bouwkunst kenmerkte zich door het gebruik van licht- en bouwsymboliek. Als vrijmetselaren verenigen we onze gedachten en daden met het tijdloze vermogen dat in deze symboliek besloten ligt.

Symbolen spreken een eigen taal. Veel begrippen en denkbeelden die zich niet of nauwelijks in geschrift of gesproken taal laten verklaren, worden duidelijk door een symbool te gebruiken. Denk maar eens na over de rol van het pictogram (beeldtaal) in onze hedendaagse samenleving. Een uitgang, ingang etc. te vinden wordt begrijpelijk in alle talen door middel van een symbool.

Als vrijmetselaren werken we o.a. met gereedschappen. De symbolische betekenis en interpretatie daarvan brengt ons samen.

De diepste symboliek voert in de visie van de vrijmetselaar terug tot het bewerken van de ruwe steen, die hij zelf is. Hij wordt geacht deze om te vormen tot een zuivere kubiek om daarmee een bouwsteen te worden in het volmaakte bouwwerk.

Symboliek is geen onderwerp van verering, noch een doel, maar een waardevol hulpmiddel om jezelf te leren kennen en te trachten een beter “mens” te worden.